Durdle Door ~ mäktigheten och den lilla människan

 
 
 
Mjuka kullar med dalar och toppar.
Lite som livet.
 
En strand där vågorna rullarna in
Några som samtalar och jag tror att det var om något viktigt.

Platser som den här, där naturen är som ett skådespel.
Vilda moln och en himmel som är snabbt föränderlig.
 
Mot kvällningen igår blev jag  ledsen, någon som jag vet finns inte längre.
Alldeles för ung.
Nu kan jag inte heja, när vi ses.
Får vinka mot himlen istället ......